Arbejdsmarked

Ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet - og for dem, der er så uheldige at miste arbejdet - er en forudsætning for et retfærdigt samfund. Derfor skal både politiske partier, fagforeninger og græsrodsorganisationer kæmpe for et arbejdsmarked, der er mest muligt lige og sætter mennesket før systemet.

Mennesket før systemet

Det system, der i dag møder mennesker, der mangler eller ikke kan arbejde, er ydmygende og umyndiggørende. Metoderne er tvang, kontrol og straf; fx tvangsaktivering eller nedskæringer i behandlingstilbudene til psykisk syge og stofafhængige. Enhedslisten ønsker, at Socialkontoret i stedet skal møde hver borger med tillid til, at mennesker ønsker at bidrage til fællesskabet. Og så mener vi, at alle skal have ret til mindst 15.000 kr. at leve for om måneden.

Ret til arbejde

Enhedslisten ønsker, at alle skal have ret et til arbejde. I perioder med høj arbejdsløshed kan det løses på flere forskellige måeder:

  • Sæt arbejdstiden ned. Det vil samtidig mindske stress og nedslidning.
  • Opret flere stillinger inden for det offentlige. Det vil samtidig give bedre hjemmehjælp, flere voksne i børnehaverne og færre elever pr. lærer.
  • Del arbejdet, fx via jobrotation, hvor en medarbejder tager en uddannelse på dagpengesats og overlader sin stilling til en arbejdsløs i mellemtiden. Det giver den ansatte nye kompetencer og den ledige erhvervserfaring og mulighed for at genoptjene retten til dagpenge.

Læs mere om arbejdsmarkedspolitik

Arbejdsløshedsudspil fra Enhedslisten