Arbejdsmarked

Tale holdt ved LO Storkøbenhavns 1. maj-arrangement i Fælledparken, København 1. maj er en traditionsrig dag, arbejdernes internationale kamp og festdag. Og netop denne 1. maj er der ekstra meget at kæmpe for. Det var en stor sejr for det faglige demokrati, da det i fredags stod klart, at et flertal ved urafstemningen havde forkastet mæglingsforslaget. Jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm: Enhedslisten støtter 100% kravet om den sjette ferieuge og seks timers arbejdsdag på skiftehold. Og vi siger klart og tydeligt tilregeringen: Drop enhver tanke om at ophøje mæglingsforslaget - eller noget der ligner det - til lov. Læs mere
Vi står midt i en storkonflikt, der ikke er set magen til i mange år. Det er spændende og livsbekræftende. Arbejdsgiverne og politikerne er blevet taget på sengen. Men fagbevægelsens top har heller ikke været lige behændig til at forstå, hvad der rører sig i medlemskaren. 500.000 LO medlemmer har simpelthen sagt nej til at arbejde på de vilkår som er blevet dikteret fra DI og DA. For Max Bæhring og Willy Strube drejede hele forhandlingen om at få indhentet industriens pensionsefterslæb. For melemernme handler det om noget helt andet. Læs mere
Enhedslistens kommentar til CDs offentliggørelse af deres beslutning om at støtte en borgerlig forhandlingsleder efter valget - CD er i bund og grund et borgerligt parti, og derfor er der intet overraskende i, at partiet nu har offentliggjort, at det vil pege på en borgerlig forhandlingsleder efter det kommende valg, siger Enhedslistens Søren Søndergaard i en kommentar til CDs beslutning. - Til gengæld er det overraskende, hvor meget dobbeltspil CD kan finde på at spille for at hænge sig fast i spærregrænse med fngerspidserne. Læs mere
Statsministerens åbningstale og regeringens lovprogram er et katalog over forspildte muligheder. På det ene område efter det andet forspildes muligheden for at føre en politik med bare en lille smule fremtidsperspektiv. I Enhedslisten er vi såmænd ret nøjsomme, når det gælder forhåbninger til regeringen. Vi havde ikke på forhånd overskru ede forventninger til regeringens udspil. Men vi havde dog ikke ven- tet, at det blev så perspektivløst, som vi nu ser. Regeringen forspilder muligheden for at skae en mere retfærdig for- deling af de økonomiske goder. Læs mere
Hvordan man har det på arbejdet betyder utroligt meget for, om man har et godt liv. Enhedslisten accepterer ikke, at man bliver syg af sit arbejde. Vi vil heller ikke acceptere, at arbejdsgivere slider lønmodtagerne op og erstatter de syge med raske - ofte for at få en kortsigtet gevinst. Når der anmeldes omkring 50.000 arbejdsulykker hvert år i Danmark, er det klart, at der er noget galt med arbejdsmiljøet. 84 mennesker mistede livet ved arbejdsulykker i 1995. Omkring 700 dør hvert år på grund af arbejdsbetinget kræft. Dårligt arbejdsmiljø koster samfundet anslået 23 mia. kr. om året i tate arbejdsdage og behandling. Læs mere
Vedtaget på Enhedslistens 7. årsmøde, 3.-5. november 1995 Det er en statistisk tydelig kendsgerning, at indvandreren eller flygtningen generelt ansættes sidst og afskediges først. Store indvandrergrupper må slås med en arbejdsløshedsprocent, der er 34 gange højere end de etniske danskeres. For kvinderne og de unge er situationen endnu værre. De etniske minoriteter er generelt henvist til de dårligst betalte og i det hele taget mindst lukrative jobs. Endog etnisk »fremmede«, der er født og opvokset i Danmark og taler og skriver flydende dansk, kan møde uhyrlige problemer, når de søger job eler praktikplads. Læs mere

Sider

Abonnér på RSS - Arbejdsmarked